Thông tin đặt cơm

Thứ 4, Ngày 08/04/2020 18:00h
Đổi ngày
Chọn theo món

(Để có thể phục vụ tốt hơn khách hàng vui lòng đặt trên 5 suất. Với số lượng trên 20 suất vui lòng gọi 0931.92.22.88)

Tổng thành tiền: 0đ

Thông tin khách hàng

Ecofood - Món ngon mỗi ngày